top of page

人物訪問

講多兩句企鵝嘅書寫實驗,亦即係 #德記車房 系列故仔,同樣嘅內容,鵝用咗中文書面語、廣東話口語,同埋英文三種語文來寫,而且亦罕有地用咗第一人稱來寫,都算係一翻掙扎吓嘅成果來㗎。


人物訪問寫法好多種,最常見就係以第三人稱來寫,優點係方便剪裁、補白,清楚交代背景、環境,甚至標示事件發生嘅準確時間,更精準而具體地鋪陳語境同脈絡。例如,當超哥講到佢學師年代時流行嘅「 #白金點火系統 」,鵝其實有打爛沙盆問到篤,原來係1960至1970年代初,汽油引擎所使用的點火系統,原理係利用分電盤內嘅白金接點開關來控制點火系統低壓電路嘅充磁和放磁作用,以達致將電瓶12V嘅低壓電升壓至白金點火系統,而白金表面易受燒毀、磨蝕,因此係當時常見車輛維修部份。


又例如,超哥提到加山一帶嘅舊樓好多空置單位已被收購,擔心車房舖位日後被 #強拍 ,如果以第三人稱來書寫,鵝就會好好補充根據現行政策係點,即根據現行《土地(為重新發展而強制售賣)條例》,即任何人只要購入樓齡50年上嘅私人樓宇八成業權,就可向土地審裁處申請售賣令,將物業內其餘業權強行拍賣,加快舊樓重建。(當然,如果篇文近日至出,鵝就會補充埋政府有意進一步放寬強拍門檻。)


不過,鵝又想試吓,代入超哥視角,以第一人稱咁去講自己嘅故事,如果用埋超哥把聲,就更好喇,所以企鵝都盡量用超哥嘅辭彙、節奏來寫篇文。須知道,即使係句子長短,人人都唔同,有啲人(或鵝)講嘢習慣長篇大論、用好多形容詞;亦有啲人說話比較簡潔,點到即止。因此鵝喺寫完〈在德記車房的五十年〉,又寫埋〈 喺德記車房五十年 〉,希望立體地呈現超哥。咁寫得廣東話口語版,不如又試吓譯埋做英文啦,又幾得意喎,歡迎大家分享俾唔用語言習慣嘅朋友睇!


Comments


bottom of page